Info om stævnet (om Alrid 2020 på Hedeland) – denne side vil nok senere blive omdannet til en generel side om Alrid på Hedeland :-))

Her finder du resultat fra weekendens 1-dags Alridsstævne på Hedeland 5. september 2020:

Her finder du programmet og hjælperlisten for dagen:

Sådan er planerne for 1-dags D-Alridsstævnet på Islandshestecenteret i Hedeland lørdag den 5. september 2020

Da Corona-virus har givet året i år nogle særlige udfordringer i forhold til hygiejne, har vi besluttet at nedjustere ambitionerne for fællesmøder, fællesmåltider, fællesskab og fællessanitet ;(

Dette er grunden til at stævnet i år bliver et 1-dages Alrid.
Vi synes det er bedre at tilbyde 1-dags Alrid end ingen Alrid – Vi håber I har lyst til at være med..

Vi udbyder klasserne AL2, AL3, AL4 samt Halvrid

Halvrid er en træningsklasse på AL4 niveau med Terrænlydighed, Udholdenhed og Dyrlægetjek
Klassen rides som ’sløjfe-Alrid’ og alle ryttere med 0 fejl modtager en roset.

Alle klasser kan rides i hold, alle klasser opdeles både i en senior og i en junior/ungrytter-version.
Hold med både senior og juniordeltagere, præmieres som senior-hold.

Vores 1-dages Alrid består af 3 Alridsdiscipliner: Gangarter – Terrænlydighed – Udholdenhed

Vi afvikler stævnet i denne rækkefølge:

  1. Gangarter – afvikles i heat af 2-3 ryttere på speakers kommando. Vælg ved tilmelding om du vil ride højre eller venstre volte.

Min. 1 times pause

  • 3. Terrænlydighed bliver i antal forhindringer og længde som et alm. 2-dages stævne. (ca 2000 m)

10 min pause

  • Udholdenhedsruten bliver ens længde (ca 7-8 km) for alle klasser (AL2, AL3, AL4), og differentieres i hastighed alt efter sværhedsgrad på klassen.

10  min pause

Dyrlægetjek i ‘fit to complete’-tjek. HUSK at træne mønstring!

Terrænlydighed afvikles på Islandshestecenteret, hvor hele området kommer i anvendelse. Terrænlydighedesbanen er ca 2000m.

Udholdenhed foregår på Hedelands ridestier, samt mindre stier som vi har fået tilladelse til at anvende til denne lejlighed.

Gangarter foregår på 250 m ovalspor med 1 dommer.

Præmieoverrækkelse foregår lørdag ved ca 17-tiden og afslutter stævnet med en fælles præmieoverrækkelse for alle stævnets deltagere til hest, og vi håber på en højtidelig og skøn afslutning på en god stævnedag.

Lidt om praktikken:

Stævnet udbydes til ca 50 ryttere i Alridsdelen, samt ca 20 ryttere i Halvrid.
Tilmeldingerne åbner på Sporti den 18. juni kl 20.00 for medlemmer af Austri og 22. juni kl 20.00 for Alle.
Tilmeldingsformularen ligger klar på Sporti primo juni 

Alridsstævnet koster 650,-kr for medlemmer af Austri og 750,- kr for ikke medlemmer.
Alridsryttere skal tilmelde en Hjælper.

Kan du ikke tilmelde en Hjælper, koster det 500 kr i extra tilmeldingsgebyr.
I prisen er til dig inkluderet frokost lørdag, samt mad til din Hjælper under vagt.
Deltagelse i Alridsklasserne kræver D-rytterlicens.


Halvridsstævnet koster 400 kr for medlemmer af Austri, og 500 kr for ikke medlemmer.
Halvridsryttere skal IKKE tilmelde en hjælper, men hjælpe med oprydningen af Terrænlydighedbanen lørdag eftermiddag.
Deltagelse i Halvrid kræver IKKE rytterlicens.

Banegennemgang af terrænlydighedsbanen KAN foregå virtuelt og lægges i så fald op på klubbens hjemmeside senest dagen før stævnet.
Rytterne kan på egen hånd gå banen lørdag morgen/formiddag, inden deres ridt.

Afhængigt af Corona-situationen kan fælles velkomst og info til stævnet foregå virtuelt. Vi håber dog at denne del kan ske sammen – med afstand.

Læs HELE opslaget på Sporti inden du melder til. Det er vigtigt at du angiver rigtige oplysninger OG din Hjælpers rigtige navn, mail og tlf nr. Det sparer os mange rettelser i planlægningsfasen.

Ses vi?

Vi glæder os til en skøn Alridsdag.

Mange Alridshilsner

Styregruppen for Alridsstævnet 2020
Anna, Helene, Jacob, Susan, Annie, Eva og Majbritt